Főoldal
Templomról
Istentiszteletek
Munkatársak
Kapcsolat
Galéria
Levéltár
  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 04
  • Image 05
  • Image 06
 

Levéltár

 
Betűméret növelése [A+]
 
Betűméret csökkentése [A-]
 

Szarvas-Ótemplomi Evangélikus Egyházközség Levéltára

Levéltár

Az evangélikus gyülekezetet 1722-ben letelepülő szlovák evangélikusok hozták létre, akik a Felvidékről és Pest megyéből érkeztek lelkészükkel, Hrdina Andrással együtt. 1759-ben már a harmadik templom épült föl, de nem maradandó anyagból. A mai, 3000 főt befogadni képes Ótemplom Tessedik Sámuel és Boczkó Dániel lelkészek működése alatt épült 1788-ban. Azóta nagyobb renoválások 1888-ban, a templom 100 éves fennállásának ünnepére, az 1960-as években, 1988-ban és 2009-ben történtek.

Az iratokat a levéltár őrzi. A levéltári anyag mennyisége: 114 ifm., évköre: 1734–2000. Az anyakönyvi nyilvántartások, bejegyzések naprakészek.

Elsőként Jancsovics István lelkész rendezte 1841-ben és 1852-ben, tárgyi csoportosításban. Újabb levéltári jegyzékek Sólyom Jenő (1962), és Kovács Pál (1980) rendezései nyomán készültek kézírásos és gépelt formában. Az itt őrzött iratanyag részletes nyilvántartásokkal, jegyzékekkel jól feltárt, így könnyen kutatható.

Az első évtizedekből csak az anyakönyvek maradtak fenn. 1734. november 24-i időponttal kezdődik a rendszeres anyakönyvezés. Az egyházközség szervezetileg egységes maradt 1953-ig, így az anyakönyvezés is lényegében egységes.

1953-ban az egyházközség ó- és újtemplomi részekre oszlott, azóta külön őrzik az illetékességnek megfelelően az iratokat.

A kutatást megkönnyíti, hogy számos anyakönyvhöz a névmutatók is rendelkezésre állnak.

Időközben néhány megszűnt egyházi szerv iratai is bekerültek, például a szarvasi evangélikus özvegy- és árvasegélyező egylet, a szarvasi evangélikus Luther árvaház és a szarvasi protestáns nőszövetség iratainak megmaradt töredékei.

Értékes iskolai anyagot is őriz: különféle névsorok, személyi anyagok, tanítói hiványok (1846–1948) anyagait. Személyi fondjai között főként a Sárkány János és Áchim Ádám szarvasi evangélikus lelkész és tanító hagyatékából származó iratok említhetők.E levéltár őrzi az úgynevezett Kristóffy-protocollumot is, amely a szarvasi tanító, Kristóffy György (1767–1831) kéziratos feljegyzéseit tartalmazza. Számos esemény és személy neve fordul elő benne, ezért értékes forrás.

A levéltári nyilvántartási-, segédletkészítési munka 1996 óta már számítógépen folyik, jelentős mértékben fejlődött az intézmény felszereltsége, az iratok elhelyezése is, a levéltárat ma már riasztó és rácsok védik.

Az anyakönyvek 2015. év augusztusa óta interneten digitalizálva is hozzáférhetőek a Magyarországi Evangélikus Egyház Őskereső nevű anyakönyvi adatbázisában az EMMI pályázatoknak, az Országos Gyűjteményi Tanács segítségének köszönhetően. A levéltár őrizetében lévő egyházközségi anyakönyvek, valamint a gyülekezet történetével kapcsolatos egyéb iratok (iskolai anyakönyvek) digitális állományának konvertálását és tartalmi feldolgozását is sikerült elvégezni.

Őskereső – A Magyarországi Evangélikus Egyház anyakönyvei. A Magyarországi Evangélikus Egyház projektje. Projektvezető: Kovács Eleonóra

Előfizetve bárhonnan, személyesen ingyenesen a levéltá(ak)ban kutathatók. Anyakönyvek, iskolai anyakönyvek, lakossági összeírás található meg e linken.

Jelenleg az anyakönyvek mutatóit készítik. Az anyakönyvi állomány szövegszerűen lesz kutatható.

Minden anyakönyvet digitalizáltak és az évkör korlátozás figyelembevételével publikálták.

Az egyház levéltáraiban az erre vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelően a személyes kutatás ingyenes az országos egyházi szabályrendeletként életbe léptetett egységes kutatási szabályzat figyelembe vételével. A fenntartó az iratok bizonyos körének kutatását zárolta, ezek nem jelennek meg digitálisan és a kutatóhelyeken sem kutathatók.

Az egyes anyakönyvi típusok kutathatósági időköre:Keresztelési anyakönyvek: 1920.12.31-ig
Halotti anyakönyvek: 1990.12.31-ig
Minden egyéb típus: 1945.12.31-ig

100 év
30 év
75 év

2018. Augusztus 26-án felavattuk az új kutatószobát, mely több évi levéltári pályázat segítségével (EMMI-től kapott pályázati összeg bútorokra, számítógépekre, villanyszerelésre, önerőből megvalósított festés, korszerűsítés), az EFOP-1.3.7-17–2017-00013 sz. pályázat és az Ótemplomi Evangélikus Egyházközség segítségével valósulhatott meg. Székács Sámuel lelkész nevét viseli a felújított Gyülekezeti Központ, melyben helyet kapott az új levéltári kutatószoba is.

Itt 3 számítógép, nagy monitorok várják a kutatókat, melyek használatához segítséget nyújtunk. Az anyakönyvek e számítógépeken kutathatóak helyben.

Csaknem minden évben nyertes pályázatot adunk be az NKA és az EMMI által felé. Az NKA-hoz főleg anyakönyvek restaurálására nyújtottam be kérelmet. Az Evangélikus Országos Gyűjteményi Tanács minden évben támogatott bennünket.

Az EMMI pályázatai segítségével anyakönyvek, jegyzőkönyvek, iskolai anyakönyvek digitalizálását, a levéltár termeinek világítását, az új kutatószoba kialakítását, számítógépeket, bútorokat, fénymásolót, szkennert, a kutatást segítő más eszközöket nyertünk, de az EMMI is támogatott restaurálást is.

EMMI pályázatok táblázatban levéltár 2015-2021:

NKA pályázatok restaurálásra 2015-2021:

2015/anyakönyv/1db/NKA
2017/anyakönyv/3 db/NKA
2019/anyakönyv/1 db/NKA
2020/anyakönyv/1 db/NKA

318.000,- Ft értékben
1.696.974,- Ft értékben
426.720,- Ft értékben
554.736,- Ft értékben

A beszámolók a Hungaricana oldalán találhatók meg.

Nagyon sok értékes, kutatásra érdemes anyag található a szarvasi Ótemplomi Evangélikus Egyházközség Levéltárában. Családfa, szakdolgozat, dolgozat, ismeretterjesztő cikk készülhet el az itteni anyag segítségével Szarvas régi történetéről, a szarvasi evangélikusok életéről. Kérésre keresztelési igazolásokat adunk.

Elérhetőség:

Tusjak Lászlóné, levéltárvezető

5540 Szarvas, Vasút u. 10.
Mobil: +36/70 779-6289
Mobil: +36/30 406-3217
E-mail: tusjakmaria@gmail.com

A levéltár nyitva tartása:

Szerda, csütörtök 9:00-12:00-ig és 13:00-16:00-ig előzetes telefonos, vagy internetes bejelentkezés alapján.

Jegyzőkönyvek:

Szarvas−Ótemplomi Evangélikus Egyházközség Levéltára - Jegyzőkönyvek

Restaurálási beszámolók:

2021.08.24. - Ótemplomi Evangélikus Egyházközség Születési anyakönyve (Szarvas, 1888-1893.)

2020.08.12. - Ótemplomi Evangélikus Egyházközség Keresztelési anyakönyve (Szarvas, 1870-1875.)

2018.08.09. - Születési anyakönyv III. kötet (Szarvas, 1826-1841.) 581 írott oldalának,

- Keresztelési anyakönyv (Szarvas, 1903-1912.) kötet,

- Halottak anyakönyve (Szarvas, 1901-1925.) kötet 562 írott oldalának

2015.02.03. - Ótemplomi Evangélikus Egyházközség Esketési anyakönyve IV. (Szarvas, 1800-1841.)

Dokumentumok:

A Szarvasi Ótemplomi Evangélikus Egyházközség Levéltárának kutatási szabályzata 2022.

2016.03.30. - Szakmai beszámoló: NKA 3505/02999 - A Levéltár gyűjteményének védelmét szolgáló eszközök beszerzésére

 
Ótemplomi Evangélikus Egyházközség @2019 Szarvas